Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
 

Huoneistotietojärjestelmän vaikutuksista osakkeenomistajien oikeuksien käyttämiseen

Kun taloyhtiön osakeluettelon ylläpito on siirretty Maanmittauslaitokselle, vastaa maanmittauslaitos kaikista osakeluetteloon kuuluvien tietojen ylläpidosta. Tällä hetkellä ilmoitusten käsittely on ruuhkautunut, minkä johdosta haluamme nostaa esille seuraavia asioita, joilla on vaikutuksia osakkeenomistajien oikeuksien käyttämiseen tilanteissa, joissa osakkeet on myyty, mutta omistuksen siirtoa ei ole vielä rekisteröity.

Osakkeenomistajan oikeuksien käyttäminen

Asunto-osakeyhtiölain mukaisesti osakkeen saajalla on oikeus käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuksia vasta, kun hänet on merkitty huoneistotietojärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettuun osakehuoneistorekisteriin.

Yhtiökokoukseen osallistumisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja on yhtiökokousta edeltävänä päivänä merkittynä osakehuoneistorekisteriin. Kokouskutsu voidaan toimittaa osakkeenomistajalle vain osakehuoneistorekisteriin ilmoitettujen yhteystietojen perusteella.

Mikäli osakkeiden uutta omistajaa ei ole ehditty vielä rekisteröidä osakkeiden omistajaksi Maanmittauslaitoksen toimesta, ei uudella omistajalla ole oikeutta osallistua yhtiökokoukseen tai tehdä muutostyöilmoituksia ilman osakehuoneistorekisteriin merkityn omistajan antamaa valtakirjaa.

Suosittelemme, että osakkeiden luovuttaja antaisi osakkeiden saajalle valtakirjan mm. edustaa kyseistä osakeryhmää tulevissa yhtiökokouksissa, sekä tehdä osakehuoneistoa koskevia muutostöitä ja näihin liittyviä ilmoituksia.

Lisätietoa osakehuoneistorekisteristä ja hakemusten käsittelyajoista löydät osoitteesta: www.osakehuoneistorekisteri.fi

  • Julkaistu: 22 tammikuu 2024