HSI yrityksena

HSI:lle on jo vuonna 1998 ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoana isännöitsijätoimistona Suomessa myönnetty ISO 9001 -standardin mukainen laatusertifikaatti kiinteistöjen hallinto- ja asiantuntijapalveluista.

Laatusertifioinnin vaatimuksiin kuuluu yrityksen sitoutuminen toiminnan hyvän laadun ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Keräämämme asiakaspalautteen ja jatkuvan sisäisen seurannan perusteella kehitämme toimintaamme siten, että pystymme yhä paremmin vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin. Tätä kautta lisääntyy myös asiakaskiinteistöjemme osakkaiden ja asukkaiden tyytyväisyys, sillä monipuolisten palvelujen saatavuus ja mahdollisten ongelmatilanteiden asianmukainen selvittäminen ovat ensisijaisen tärkeitä asumisviihtyisyydelle.

Lisätietoja ISO 9001 -standardiin liittyvistä asioista saa mm. Internet-osoitteesta www.dnv.com.

ISO 9001 COL FI

Sivun alkuun

© 2022 Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy