HSI yrityksena

Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy on ISA auktorisoitu isännöitsijätoimisto. ISA-auktorisoinnin myöntää Isännöitsijöiden Auktorisointiyhdistys ISA ry.

Auktorisoituna isännöintiyhteisönä HSI noudattaa hyvää isännöintitapaa (HIT) ja täyttää auktorisointiedellytykset, joihin kuuluu mm. isännöintitehtäviä hoitavien henkilöiden ammatillinen pätevyys, taloudellinen vakaus, asiakkaiden rahaliikenteen hoitaminen luotettavasti ja turvallisesti sekä sopimusasioiden hoitaminen luotettavasti, ammattitaitoisesti ja asiakkaan edun mukaisesti.

ISA ry:stä, auktorisointiedellytyksistä, hyvästä isännöintitavasta ja muista auktorisointiin liittyvistä asioista saa lisätietoa Isännöitsijöiden Auktorisointiyhdistys ISA ry:n verkkosivuilta www.isayhdistys.fi/.

isa logo

Sivun alkuun

© 2022 Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy