Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
 

Huoneistotietojärjestelmä parantaa asuinhuoneistojen tietojen luotettavuutta

 

Vuoden 2023 aikana kaikkien taloyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään. Tähän sähköiseen rekisteriin kerätään tiedot osakehuoneistojen - kuten asuntojen ja autopaikkojen - omistuksista, panttauksista ja rajoituksista. Järjestelmä koskee noin 90 000 taloyhtiötä ja 1,5 miljoonaa osakehuoneistoa ja sen toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.

Siirtymisen jälkeen huoneistotietojärjestelmässä oleva omistajatieto korvaa paperisen osakekirjan esim. osakehuoneistojen kaupassa ja lainan vakuutena. Sähköiseen rekisteriin siirtyminen parantaa asuinhuoneistojen tietojen ja omistajamerkintöjen saatavuutta ja luotettavuutta, mikä sujuvoittaa asuntokauppaa ja luotonantoa. 

Siirtymä tapahtuu kahdessa vaiheessa

Ennen vuotta 2019 perustetut taloyhtiöt siirtyvät huoneistotietojärjestelmään kahdessa vaiheessa.

Vuonna 2019 tai sen jälkeen perustetut yhtiöt ovat jo järjestelmässä.

  1. Ensin taloyhtiö siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä. 
    Kun taloyhtiö on huoneistotietojärjestelmässä, Maanmittauslaitos vastaa osakeluettelon ylläpidosta ja osakeluettelon saa huoneistotietojärjestelmästä. Siirto on asunto-osakeyhtiöille pakollinen, keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille vapaaehtoinen.

  2. Toisessa vaiheessa jokainen osakas hakee omistukselleen sähköistä omistajamerkintää. 
    Merkintää on haettava 10 vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta tai kun osakehuoneisto vaihtaa ensimmäisen kerran omistajaa siirron jälkeen. Samassa yhteydessä paperinen osakekirja mitätöidään. Jos osakekirja on pankissa vakuutena, voi pankki hankea rekisteröintiä osakkeenomistajan puolesta. Kun osakehuoneistolla on sähköinen omistajamerkintä, osakehuoneiston omistustiedot saa huoneistotietojärjestelmästä.

Kuka tietojen siirron tekee?

Osakeluettelon siirron voi tehdä isännöitsijä, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai henkilö, joka on valtuutettu siirron tekemiseen. Osakeluettelon siirto on hyväksyttävä taloyhtiön hallituksessa ja siirrosta pitää ilmoittaa osakkaille.
Jos taloyhtiön hallintoa hoitaa ammatti-isännöitsijä, osakeluettelon siirrosta tulee ensin ottaa yhteyttä isännöitsijään. Usein isännöitsijällä on käytössään järjestelmä, jossa osakeluettelon tietoja ylläpidetään. 

Lisätietoja: 
https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistotietojarjestelma


Katso myös HSI:n webinaari huoneistotietojärjestelmään siirtymisestä:
https://urly.fi/354T

  • Julkaistu: 15 touko 2023