HSI blogi


Yhteistyö, luottamus, avoimuus ja ammattitaito

Taloyhtiön menestyksekäs hoitaminen on monen toimijan yhteistyötä. Parhaimmillaan hallitus
ja isännöitsijä johtavat toimintaa luottamuksen ja avoimuuden ilmapiirissä. Asioiden huolellinen
valmistelu ja asukkaiden kuunteleminen ohjaavat toimintaa, vaikkei yhtiössä vielä olisikaan
erikseen kirjattua strategiaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hyvällä kiinteistönpidolla on useita positiivisia vaikutuksia

Hyvin hoidetun taloyhtiön arvo säilyy ja nousee ajan myötä. Kun kiinteistön kunto arvioidaan
säännöllisesti, vältytään suurilta äkillisiltä korjaustarpeilta. Ja kun kunnossapitosuunnitelmaan
sisällytetään hankkeiden kustannusarviot, syntyy paitsi näkemys kiinteistön korjaus- ja uudistustarpeistamyös
niiden vaikutuksesta tuleviin lainatarpeisiin ja vastikekehitykseen.

On tärkeä sopia viestinnän periaatteista, olivatpa kyseessä hallinnon päätökset tai yleiset
asumisviihtyisyyteenliittyvät asiat. Isompiin hankkeisiin kannattaa laatia erikseen räätälöity
viestintäsuunnitelma.Viestinnän käytännön toteutus vaikuttaa suoraan asukastyytyväisyyteen
ja yhteishenkeen sekä asukkaiden haluun vaikuttaa asioihin. Hyvää viestintää tukee ensiluokkaisten
monipuolisten sähköisten palvelujen tarjoaminen hallitukselle ja kaikille kiinteistön käyttäjille

Luottamus syntyy ammattitaidosta ja siitä, että tehdään mitä luvataan. Ammattitaitoa tarvitaan
myös esimerkiksi ennalta arvaamattomien tapahtumien kuten vesivahinkojen hoitamisessa, joissa usein tulee
ratkaistavaksi nopealla aikataululla koko yhtiötä koskevia teknisiä ja juridisia kysymyksiä.

HSI:n palvelukokonaisuus syntyy isännöinnin, tekniikan, juridiikan ja taloushallinnon vahvasta
osaamisesta ystävällistä asiakaspalvelua unohtamatta. Kehitämme toimintaamme alan parhaiden
asiantuntijoiden kanssa ja kuljemme edelläkävijöiden joukossa. Näin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme
myös tulevaisuudessa parhaat ratkaisut ja tietotaidon asiakasyhtiöidemme kehittämiseen ja ylläpitoon.

Sivun alkuun

© 2022 Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy